DANIŞMA KURULU

  • Prof. Dr. Ömür N. TİMURCANDAY ÖZMEN - Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN - Erciyes Üniversitesi
  • Prof. Dr. Enver ÖZKALP - Anadolu Üniversitesi
  • Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN - İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. İnci ERDEM ARTAN - Marmara Üniversitesi
  • Prof. Dr. Kadir VAROĞLU - Başkent Üniversitesi
  • Prof. Dr. Mahmut PAKSOY - İstanbul Kültür Üniversitesi
  • Prof. Dr. Nazlı WASTI PAMUKSUZ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Uğur YOZGAT - Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi