KONGRE DÜZENLEME KURULU ÖDÜLLERİ

KONGRE DÜZENLEME KURULU BİLDİRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

 • Türkiye'de Müzeciliğin Gelişiminin Kurumsala Bakış açısıyla Analizi
  Murat Uçar - Bilçin Meydan
 • Firmanın İş Modeli Değişiminin Rekabetçiliğe Etkisi: Atlasjet'ten Atlas Global'e
  Rukiye Sönmez - Ayşegül Düzgün - Esra Ön
 • Topuklularla Dengede Durmak: Limanlardaki Kadın Çalışanlar üzerine bir anlatı analizi
  İlke Sezin Ayaz - Esra Baran - Çimen Karataş Çetin

KONGRE DÜZENLEME KURULU MANSİYON ÖDÜLLERİ

 • Örgütsel Ekoloji Kuramı Bağlamında Dış Sistem Müdahalelerinin Kurulma ve Kapanma Oranlarına Etkisi: Köy Muallim Mektepleri Örneği
  Hakkı Okan Yeloğlu - Çiğdem Kaya
 • Çevreci Davranışın Amaç Çerçeveleme Teorileri Temelinde İncelenmesi: Çevre Eğitimine Yönelik Deneysel Bir Araştırma
  Ayşegül Dönmez Turan - İbrahim Erdem Kılıçlar